Конкурси i фестивалi

Сучасна Культура — джерело потужного економічного зростання і нових робочих місць, основний мотивуючий фактор для туризму. Культурні проекти – це простір, що об'єднує людей. У постіндустріальну епоху культура стає ключовим ресурсом регіональної економіки, свого роду капіталом розвитку місцевих територій. Світовий досвід демонструє, наскільки ефективно працює досвід взаємодії культури і бізнесу, культури і туризму, культурної традиції та інновації при формування сучасного міського простору.

Культурні та креативні індустрії безпосередньо впливають на вартість міської нерухомості, інтелектуальний капітал, імідж міста і країни, перетворюючись в основний елемент стратегій культурного оновлення.

Зараз з упевненістю можна сказати - проекти і організації в мистецтві і культурі, і зокрема їх вплив і ефективність бізнес-моделей далеко виходять за рамки цієї сфери, формуючи зв'язки з іншими напрямами галузі та соціальними сферами. У великих країнах, що розвиваються, у містах набирає силу міжсекторальна взаємодія між галузями творчої індустрії, сферою культури, а також комерційними організаціями, технологічними компаніями, містобудуванням, навчальними закладами, організаціями, що займаються питаннями  розвитку, та ін.

Харків - це яскравий приклад регіону, де всі складові креативної економіки в культурі є в достатку, але не скоординовані між собою. Тобто активна, творча молодь часто не знаходить практичної реалізації для своїх ідей. Саме тому Центр Підтримки Креативних Ідей і Проектів в Харкові - це актуальний і необхідний для розвитку міста інструмент.